Baza Wiedzy
   


Informacje niezbędne do konfiguracji konta w programach pocztowych: Serwer poczty przychodzącej (POP3 z SSL): MANIFOMAIL.COM Port: 995 Serwer poczty wychodzącej (SMTP z SSL): MANIFOMAIL.COM Port: 465 UWAGA: Należy zaznaczyć opcję \"SERWER POCZTY W...
\n\nKonfiguracja Programu Microsoft Outlook Do Współpracy Z Pocztą Manifomail.com\n\n Dla programu Microsoft Outlook 2010 Kliknij w zakładkę PLIK następnie +DODAJ NOWE KONTO. Pojawi się okno o nazwie USTAWIENIA KONT. Dla programu Microsoft Outlook...
Help Desk Software by Kayako Resolve