Baza Wiedzy
   


Budując stronę internetową składasz ją z elementów (tekst, zdjęcie itp.), które dodajesz w różne miejsca na swojej stronie. Te miejsca to właśnie strefy... Każda strona składa się z 3 podstawowych stref. Budując swoją stronę przeciągasz elementy do ...
PRZYKłAD #1 [1] WYKORZYSTANO GRAFIKI: grafika 1: [2] (kliknij po większy rozmiar) USTAWIENIA STREFY: Kolor tła strefy: #58c5c0 Obrazek tła strefy: grafika 1 * Powtarzanie: nie powtarzaj * Pozycja: lewy górny róg Efekty: brak PRZYKłAD ...
Każdy element możesz zmieniać pod względem wyglądu tła. Przynosi to ciekawe efekty wizualne. Aby wejść do edycji tła elementu, kliknij na element a następnie wybierz z menu opcję „Tło elementu": [1] W górnym menu zarządzasz wyglądem tła, masz do wy...
Ustawienia szablonu - są to domyślne ustawienia dla tekstów, nagłówków i linków użytych na stronie. Dodając element tekstowy na stronę, przybiera on pewne właściwości jak rozmiar czcionki, kolor, wyrównanie itp. Dzięki ustawieniom można w szybki sposób zm...
Bardzo pomocną funkcjonalnością w budowie stron jest zarządzanie wyglądem danej strefy. Aby wejść do edycji tła strefy wybierz z menu strefy opcję „Tło strefy": [1] W górnym menu zarządzasz wyglądem strefy, masz do wyboru: 1. Kolor tła strefy 2....
W każdej strefie możesz ustawić dowolne odstępy, dzięki temu dodając elementy do tej strefy od razy będą odsunięte od jej krawędzi. Aby zmienić odstęp dla strefy wejdź do jej menu i wybierz „Odstępy": [1] Po kliknięciu na ikonę w górnym menu, zob...
Aby zmienić rozmiar dowolnej strefy musisz wejść do opcji tej strefy - mając kursor myszki w danej strefie pojawia się dodatkowa ikona ustawień - zawsze w lewym górnym rogu strefy: [1] Po kliknięciu na ikonę rozwinie się menu z właściwościami dla...
Możesz zmienić kolorystykę prezentacji każdego dodatku z osobna. Aby zmienić wygląd kliknij na dodatek i wybierz "Wygląd elementu": [1] W górnym menu pojawi się możliwośc zmiany kolorystyki. Standardowo wybrany jest styl domyślny - oznacza to, że taki...
Help Desk Software by Kayako Resolve