Frequently Asked Questions

Menu Kreatora Responsywnego
Last Updated 5 years ago

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawione główne menu dla kreatora manifo.

image

image

Przedstawiony powyżej przycisk, po kliknięciu wywołuje menu głównych elementów kreatora, takich jak Element Tekst, Nagłówek, Zdjęcie itd.

Poniżej przedstawiony zrzut ekranu dla wywołanego menu głównego elementów.

image

Za pomocą tych narzędzi zbudujesz swoja stronę internetową.
Każdy element opisany jest z osobna w innych kategoriach pomocy.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!