Frequently Asked Questions

Ustawienie Usuń Element
Last Updated 5 years ago

image
Usuń element

Za pomocą tego przycisku możesz usunąć element po jego kliknięciu, wyświetli się komunikat potwierdzający usunięcie elementu "Tak, jestem pewien" lub Anuluj dla wstrzymania usunięcia, zamknięcie komunikatu także anuluje akcję usunięcia elementu.

image

UWAGA !!! Usunięcie elementu kasuje ten element całkowicie wraz z jego dotychczasową edycją np tekstem czy obrazkiem itp. Zapisuj swoją prace po każdym edytowanym elemencie tak aby możliwe było jego przywrócenie do stanu ostatniego zapisu po ewentualnym usunięciu.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!