Frequently Asked Questions

Ustawienia Tła
Last Updated 5 years ago

image
Ustawienia tła

Przy pomocy ustawienia tego narzędzia, możesz ustawić tło na cały element poprzez wstawienie koloru lub obrazka, bądź obu naraz, ustawienie jednej i drugiej opcji przydatne jest gdy np z jakiegoś powodu obrazek się nie wyświetli użytkownikowi poprzez problem z połączeniem internetowym lub innymi czynnikami, wówczas przynajmniej wyświetli się kolor.


image

Kliknij w tę ikonę "Kolor" aby wybrać kolor tła, następnie wybierz kolor z palety kolorów.
Więcej o palecie kolorów w kategorii Edytor kolorów.

image

Kliknij w tę ikonę "Tło obrazkowe" aby wybrać zdjęcie z menedżera plików, odbywa się to podobnie jak opisano w sekcji "Element Zdjęcie
"oraz "Menedżer Plików".


Please Wait!

Please wait... it will take a second!