Frequently Asked Questions

Ustawienia Dodatkowe
Last Updated 5 years ago

image
Ustawienia

W tym miejscu możesz dokonać dodatkowych ustawień dla swojej strony internetowej, jak na przykład:
animacje, przezroczystość itp.

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono panel ustawienia.

image


image
1) Za pomocą ustawienia przezroczystości, możesz sprawić że np przycisk będzie przezroczysty, intensywność tej funkcji steruje się za pomocą suwaka, strzałek lub poprzez wprowadzenia wartości podanej od 1 -100. Poza elementem "Przycisk" Wypróbuj tego ustawienia również na innych elementach.


image
2) Aby wybrać animację dla elementu, kliknij w to ustawienie, wyświetli się lista dostępnych animacji, wybierz jedną z nich i zastosuj ustawienie.


image
3) Przy pomocy tego ustawienia możesz ustawić minimalną widoczność dla elementu.


image
4) Przy pomocy tego ustawienia możesz dokonywać tzw opóźnienia animacji.


image
5) Zaznaczenie tej opcji spowoduje że element pojawi się dopiero po upływie czasu jaki zostanie wprowadzony w punkcie (4).


Please Wait!

Please wait... it will take a second!