Frequently Asked Questions

Dodaj Podstronę
Last Updated 6 years ago

Dodaj podstronę
image

Na powyższym zrzucie ekranu przedstawiono przycisk "Dodaj podstronę".
Za pomocą tego przycisku możesz tworzyć nowe podstrony, aby to zrobić kliknij w ten przycisk w kreatorze.
Po kliknięciu wyświetli się menu szablonów podstron, przedstawione na poniższym przykładzie.

image


image

Przy pomocy tego narzędzia możesz wybrać z jakiego bazowego szablonu danej podstrony, nowo utworzona podstrona będzie korzystać.

image

Przy pomocy tego narzędzia możesz wybrać z jakiego istniejącego szablonu, przez Ciebie utworzonej podstrony, nowo utworzona podstrona będzie korzystać.
Jest to przydatne gdy utworzyłeś(aś) już jakieś podstrony a nowo tworzona podstrona nie wiele będzie się różnić od tej którą już posiadasz lub będzie nawet taka sama, pozwoli Ci to zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Po wybraniu szablonu zatwierdź ustawienie za pomocą zielonego przycisku lub odrzuć za pomocą żółtego jeśli rezygnujesz z tworzenia podstrony.

Po zatwierdzeniu pojawi się znane już okno z "Menu Zarządzania Podstronami" jednak w tym wypadku nie uzupełnione, wprowadź więc wartości ręcznie i zatwierdź.

image

Nowa podstrona pojawi się w rozwijanym menu, poniżej przykład.

image

Aby edytować tę podstronę wybierz ją z menu podstron przedstawionego na powyższym przykładzie.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!