Frequently Asked Questions

Przełączanie Wyglądu Pomiędzy Urządzeniami Mobilnymi
Last Updated 5 years ago

Przełączanie pomiędzy urządzeniami
image

Po kliknięciu w tę ikonę, zostaniesz przeniesiony(a) do małego narzędzia które umożliwia podgląd na dany typ urządzenia: komputer, Tablet, Smartphon.
Narzędzie umożliwia także zmianę orientacji wyświetlania położenia obrazu urządzeń mobilnych w poziomie lub pionie.

Aby przełączyć położenie wyświetlania orientacji, kliknij w przycisk zaokrąglonej strzałki

image
Na powyższym zrzucie ekranu, orientacja pozioma.

image
Na powyższym zrzucie ekranu, orientacja pionowa.

klikniecie na dane urządzenie dostosowuje wyświetlanie do tego urządzenia.

Aby zamknąć te ustawienia kliknij w biały X przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu, po lewej stronie paska narzędzi.

image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!