Frequently Asked Questions

Przywracanie Stanu Zapisanej Sesji
Last Updated 7 years ago

Przywróć wersję
image

Funkcja ta umożliwia wczytanie ostatniego zapisu pracy w kreatorze, kiedy na przykład zdarzy się że coś zostało przypadkowo usunięte lub nagle twój komputer został odłączony od prądu itd.

Jak przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu, wczytanie odbywa się poprzez wybór danego stanu zapisu i konkretnego czasu zapisu.

image

Aby wczytać stan zapisu, kliknij w odpowiednią zakładkę.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!