Frequently Asked Questions

Konfiguracja konta dla programów pocztowych
Last Updated 5 years ago

Informacje niezbędne do konfiguracji konta w programach pocztowych:

Serwer poczty przychodzącej (POP3 z SSL): manifomail.com
Port: 995

Serwer poczty wychodzącej (SMTP z SSL): manifomail.com
Port: 465

UWAGA: Należy zaznaczyć opcję "Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia".

Nazwa użytkownika/Login: Twój pełny adres e-mail

Please Wait!

Please wait... it will take a second!