Frequently Asked Questions

Microsoft Outlook
Last Updated 5 years ago

Konfiguracja programu Microsoft Outlook do współpracy z pocztą manifomail.com

Dla programu Microsoft Outlook 2010

Kliknij w zakładkę Plik następnie +Dodaj nowe konto.
Pojawi się okno o nazwie Ustawienia kont.


image

Dla programu Microsoft Outlook 2007

Kliknij na menu Narzędzia>>Ustawienia kont.
Pojawi się okno o nazwie Ustawienia kont.
Kliknij na przycisk Nowy

Dalej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. W okno o nazwie Dodawanie nowego konta e-mail zaznacz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i kliknij przycisk Dalej.

image

2. Zaznacz opcję Internetowa poczta e-mail i kliknij przycisk Dalej.

image

3. Wpisz swoje dane w polu Imię i nazwisko. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości.
4. Podaj adres e-mail poczty w domenie manifomail.com
5. W polu Serwer poczty przychodzącej wpisz manifomail.com
6. W polu Serwer poczty wychodzącej wpisz manifomail.com
7. W polu Nazwa użytkownika podaj pełną nazwę adresu mailowego, np. poczta@manifomail.com
8. Wpisz hasło, które zostało ustalone podczas rejestracji konta.
9. Zaznacz opcję Zapamiętaj hasło, program pocztowy nie będzie wymagał od Ciebie podania go za każdym razem gdy korzystasz z poczty.
10. Zaznacz opcję Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.
11. Następnie kliknij Więcej ustawień.

image

12. W oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail przejdź do zakładki Serwer wychodzący.

image

13. Zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania i przejdź do zakładki Zaawansowane.

image

14. Ustaw port Serwera przychodzącego (POP3) na 995.
15. Zaznacz opcję Ten serwer wymaga szyfrowanego połączenia (SSL).
16. Ustaw port Serwera wychodzącego (SMTP) na 465
17. Ustaw pole Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu na SSL i zatwierdź OK.

image

18. W oknie Dodawanie nowego konta e-mail (lub Zmienianie konta e-mail) kliknij Dalej.

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!