Frequently Asked Questions

Co to jest kod authinfo i jak go uzyskać?
Last Updated 6 years ago

Kod authInfo pozwala na transfer domeny pomiędzy rejestratorami domen.
Sposób wydawania kodu może się różnić w zależności od rejestratora.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!