Frequently Asked Questions

Co to jest certyfikat SSL?
Last Updated 6 years ago

Certyfikat SSL zabezpiecza i szyfruje połączenie pomiędzy komputerem internauty a serwerem na którym umieszczona jest strona internetowa. Instalacja certyfikatu ssl powoduje zmianę protokołu strony – zamiast „http://” pojawia się „https://” - na przykład:
Strona niezabezpieczona ma adres: http://pl.manifo.com
Strona zabezpieczona ma adres: https://pl.manifo.com

Please Wait!

Please wait... it will take a second!