Frequently Asked Questions

Co to są strefy i jak działają w MANIFO RWD
Last Updated 6 years ago

Każda podstrona została podzielona na trzy podstawowe strefy.
Budując swoją stronę dodajesz wiersze do jednej ze stref.

Rodzaje stref:

NAGŁÓWEK
Strefa ta zaczyna się od górnej krawędzi okna przeglądarki do środkowej niebieskiej linii przerywanej.

image

KONTENT
Strefa ta zaczyna się od środkowej niebieskiej linii przerywanej do dolnej niebieskiej linii przerywanej.

image
STOPKA
Strefa ta zaczyna się od niebieskiej linii która widoczna jest na powyższym zrzucie ekranu.
Strefy nagłówek i stopka powtarzają się na wszystkich utworzonych podstronach.
Strefa kontent jest indywidualna dla każdej podstrony.

Położenie danej strefy i jej obszar.

1. Umieszczone kolumny i elementy w obszarze strefy Nagłówek będą wyświetlane na każdej podstronie.
2. Umieszczone kolumny i elementy w obszarze strefy Kontent będą wyświetlane tylko na danej podstronie, jest to indywidualna część każdej podstrony.
3. Umieszczone kolumny i elementy w obszarze strefy Stopka będą wyświetlane na każdej podstronie.

Samo umieszczanie elementów czy wstawianie kolumn, w każdej strefie odbywa się w ten sam sposób.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!