Frequently Asked Questions

Element Zdjęcie
Last Updated 5 years ago


image

Zdjęcie możesz dodać własne lub wybrać z naszej galerii.

Po przeciągnięciu elementu zdjęcie na stronę otworzy się ekran menedżera plików:

image

Zdjęcia możesz wgrać na trzy sposoby:
1) Możesz wgrać własne zdjęcie z dysku swojego komputera.
2) Wybrać z dostępnej puli zdjęć które są na serwerze manifo.
3) Podać URL zdjęcia z zewnętrznej strony internetowej.
Zwróć jednak uwagę gdy zamieścisz zdjęcie z poziomu URL i nie będzie ono zabezpieczone na zewnętrznym serwisie certyfikatem SSL, wówczas twój certyfikat SSL (jeśli taki posiadasz) również nie będzie zabezpieczony.

Aby dodać własne zdjęcia, przejdź do zakładki moje pliki, w tym miejscu aby zachować porządek w folderach (nie musisz tego robić jeśli nie chcesz, wówczas kliknij od razu dodaj plik ) utwórz nowy katalog -> kliknij w nowo utworzony katalog kliknij w przycisk "Dodaj Plik (widoczny na poniższym przykładzie), wyświetli się okno eksploratora twojego systemu, zlokalizuj i wybierz swój plik, który chcesz przesłać na serwer, plik zostanie przesłany na serwer manifo a po chwili pojawi się w twoim utworzonym katalogu. Teraz możesz wstawić swój plik zdjęciowy na stronę.

image

1) Dodaj plik - za pomocą tej funkcji dodaje się pliki ze swojego komputera na serwer manifo.
2) Dodaj katalog - tworzy nowy katalog w którym możesz umieszczać pliki lub zagnieżdżać inne katalogi, katalogowi możesz nadać nazwę.
3) Katalog domowy jest głównym katalogiem plików, to właśnie w nim możesz tworzyć swoje katalogi plików, tworząc w nim strukturę plików i katalogów identyczną jak na dysku twardym swojego komputera.

Więcej szczegółów pod linkiem "Manager Plików".

Każde dodawane zdjęcie na stronę dostosowuje się do szerokości strefy tzn. jeżeli dodajesz zdjęcie, które jest bardzo duże i jest szersze niż strefa to zdjęcie zmieni swój rozmiar proporcjonalnie tak aby zmieścić się w danej strefie. Oczywiście po dodaniu zdjęcia, możesz zmienić jego rozmiar wchodząc do edycji.

Zdjęcie edytuje się podobnie jak element tekstowy – kliknij na zdjęciu, pojawi się menu zdjęć, jak przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu.

image

Powyższy przykład gdzie na liście rozwijanej występuje oryginalna wartość rozmiaru zdjęcia..

image

Powyższy przykład gdzie na liście rozwijanej występuje własny rozmiar zdjęcia, zwróć uwagę że w tym miejscu podane są wartości szerokości i wysokości zdjęcia, to właśnie za pomocą tych ustawień możesz dostosować rozmiar zdjęcia, zwróć jednak uwagę że w zależności od oryginalnego kadru zdjęcia takie po ustawieniach szerokości i wysokości może zostać przycinane przez kreator i zależy to od wykonanego zdjęcia.

Szablon

Za pomocą tego ustawienia można dokonać zmiany wyglądu szablonu elementu zdjęcie, aby to zrobić kliknij w ikonę "szablon" i wybierz odpowiedni szablon do swoich potrzeb, poniżej przedstawione są dwa przykłady szablonów.

image
Na powyższym przykładzie standardowy wygląd, który nie wprowadza żadnych modyfikacji po najechaniu kursorem na obraz.

image
Na powyższym przykładzie po najechaniu kursorem kolor obrazu przechodzi do barwy czarno białej.


Zdjęcie jako link

image

Możesz ustawić aby zdjęcie linkowało do innej strony, aby to zrobić kliknij w ikonę "link" wyświetli się okno z polem wyboru opcji, wybierz do jakiego miejsca na stronie ma odsyłać klikniecie w zdjęcie, możesz także podać zewnętrzny adres URL aby zdjęcie przekierowało np na całkowicie inną stronę internetową.

image

Na powyższym zrzucie ekranu przedstawione pole wyboru opcji linkowania.

image

Na powyższym zrzucie ekranu przedstawione menu rozwijane dla opcji linkowania.


Modyfikacja zdjęcia

image

Za pomocą tej ikony możesz wymienić aktualne zdjęcie z poziomu menedżera plików.

Tytuł zdjęcia i alternatywny opis

image

W polu alternatywnym możesz wprowadzić tekst alternatywny dla zdjęcia, jest to przydatne gdyż zdarza się że z jakiegoś powodu zdjęcie użytkownikowi strony się nie wyświetli, natomiast wyświetli się napis informujący czytelnika co zamieszczone jest na zdjęciu.

Tytuł zdjęcia informuje o nazwie zdjęcia.

Wyrównanie

image

Obrazek podobnie jak tekst możesz dowolnie wyrównywać np. do lewej strony, na środka i do prawej strony.

Odstępy

W każdym elemencie możesz ustawić odstępy – masz do wyboru ich dwa rodzaje: odstęp zewnętrzny i odstęp wewnętrzny:

Padding - Odstęp Wewnętrzny od krawędzi (fioletowy kolor, przykład 30px).

image

Margin - Odstęp Zewnętrzny od krawędzi (żółty kolor, przykład 30px).

image

Używaj tych ustawień w celu estetycznego wyglądu strony i dopasowywania ich względem sąsiednich elementów kolumn czy wierszy, nie stosuj przełamywania linii w przypadku odsuwania wcześniej wymienionych funkcji (Enterem) gdyż może powodować to problemy z ich wyświetlaniem lub innymi błędami.

Poniżej przedstawione zostały przykład odstępów od wewnętrznej krawędzi i zewnętrznej krawędzi, przykłady oczywiście przedstawiają odstępy we wszystkich kierunkach.

image

Na pierwszym przykładzie jest pokazane jak zachowują się funkcję padding (fioletowa otoczka) oraz margin (żółta otoczka) w stosunku do zdjęcia, można było by zadać pytanie dlaczego otoczki nie otaczają bezpośrednio zdjęcia ? nie otaczaj dlatego gdyż funkcja padding oraz margin otacza element w którym jest zdjęcie a nie samo zdjęcie, na widocznym przykładzie zdjęcie ma nadane wartości wysokości 400px oraz szerokości 400px, natomiast sam element jest ustawiony na całą szerokość kontentu gdyż jest jedyną kolumną w wierszu.

Poniżej przykład jeśli zdjęcie zachowa oryginalny rozmiar i wypełni całą kolumnę.

image
Powyższy fragment górnej części zdjęcia przedstawia jak funkcje padding oraz margin zachowują się w sytuacji oryginalnego rozmiaru zdjęcia.

W trzecim przykładzie funkcje dopasowują się idealnie ponieważ liczba kolumn ze zdjęciami równa jest 3, a zdjęcia zmniejszają się w stosunku do ilości kolumn, zwróć jednak uwagę że jeśli zdjęcia nie będą chciały się mieścić bo będą np za wysokie, to nie zbędne będzie ich ręczne kadrowanie.

image

Powyższe zdjęcie dopasowane jest idealnie w 3 kolumnach przy ustawieniu 400 / 400, i jeśli wymaga tego sytuacja odsunięte za pomocą funkcji padding oraz margin.

Używaj tych funkcji także w formie metody prób i błędów gdyż możliwości zastosowania tych narzędzi są zbyt duże aby było możliwe je wszystkie opisać.

Więcej szczegółów o Padding i Margin pod linkiem: "Ustawienie Padding i Margin"

Lightbox

image

Kiedy funkcja ta pozostaje w pozycji "ON" wówczas możliwe jest dokonanie powiększenia zdjęcia przez użytkownika strony do jego naturalnego rozmiaru. W pozycji "OFF" taka możliwość jest wyłączona.
Zwróć uwagę że gdy zdecydujesz się wykorzystać zdjęcie jako odsyłacz URL wówczas zdjęcie nie będzie już miało możliwości powiększenia po jego kliknięciu na stronie przez czytelnika.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!