Frequently Asked Questions

Element Film
Last Updated 6 years agoElement film pozwala na dodanie dowolnego filmu z serwisów:
YouTube, Vimeo, Metacafe, Dailymotion.

Aby dodać film, przeciągnij element w dowolne miejsce na stronie.

Szablon

image

Okno szablonu pojawi się tuż po upuszczeniu elementu na stronie, na obecną chwilę jest tylko jeden szablon w elemencie "Film", zastosuj więc wybór tego szablonu.

Link

image

W przeciwieństwie do innych elementów, ustawienie link w elemencie "Film" wymaga bezpośredniego wprowadzenia skopiowanego adresu filmu w pole adresu URL, przykład pola w którym należy umieścić odnośnik przedstawiony jest na powyższym zrzucie ekranu.

Skopiuj link z serwisu np You Tube.

image

Wklej go do wcześniej wymienionego pola "Link" i zatwierdź.

Aby Zmienić film, zastąp obecnie wstawiony adres URL na inny, w ten sam sposób co wcześniej.

Funkcje Przełączników

Zwróć uwagę że na niektórych serwisach poniższe funkcje mogą być niedostępne, gdyż zewnętrzne playery mają swoje własne ustawienia.

Ukryj Info

image

W zależności od ustawienia tego przełącznika, powoduje on pokazywanie dodatkowych informacji dla włączonej funkcji "ON" lub aby dodatkowe informacje nie były pokazywane dla wyłączonej funkcji "OFF"

Autoplay

image

W zależności od ustawienia tego przełącznika powoduje że materiał filmowy automatycznie zostanie uruchomiony po wejściu na stronę kiedy zostanie ustawiony na pozycji "ON", lub materiał filmowy nie będzie się uruchamiał wówczas przełącznik musi być ustawiony na pozycje "OFF"

Pętla

image

W zależności od ustawienia tego przełącznika powoduje że materiał filmowy odtwarzany jest powtarzalnie dla ustawionej pozycji przełącznika "ON" natomiast nie będzie powtarzalnie odtwarzany przy ustawionym przełączniku w pozycji "OFF".

Ukryj kontrolki

image

W zależności od ustawienia tego przełącznika powoduje że na materiale filmowym przyciski będą ukryte dla pozycji "ON" a nie ukryte dla pozycji "OFF".


Please Wait!

Please wait... it will take a second!