Frequently Asked Questions

Ustawienia Elementów
Last Updated 5 years ago


image
Ustawienia elementów.


Ustawienia te występują praktycznie we wszystkich elementach i mają dokładnie te same zasady działania, bez znaczenia czy jest to element "Tekst" "Nagłówek" "Zdjęcie" itd, dzięki nim opracujesz estetykę i czytelność swojej strony internetowe.

Każde ustawienie jest z osobna opisane w poszczególnych sekcjach za wyjątkiem "Padding" i "Margin" gdyż te mają wspólną sekcje.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!